Działalność serwisową rozpoczęliśmy równocześnie ze sprzedażą urządzeń tj. od 1992 roku.

Obecnie posiadamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń firmy KRANZLE.

Posiadamy warunki lokalowe do tych prac jak też dokumentację techniczną do wykonywania robót oraz wykwalifikowany w tym zakresie personel.

Wykonywaliśmy także montaże instalacji wysokociśnieniowych w masarniach i myjniach przemysłowych.

Sprzedawaliśmy i montowaliśmy duże zespoły prądotwórcze z UPS w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, Poczcie Polskiej i wielu innych obiektach przemysłowych.

Prowadzimy też serwis pogwarancyjny firmy KARCHER.